PATUNG

(click “read more” untuk membuka portofolio)

Menerima pembuatan patung fiber/logam dalam segala bentuk baik pahat/ tatah, cor, Kecuali batu dan kayu.
Apabila patung besar, kami melibatkan team pematung.


Untuk Patung Garuda
Untuk Patung

Read More